15 Temmuz 2014 Salı

Bal hasadımızı tamamladık we completed honey harvestbal hasadımız tamamladık we completed honey harvest


 ekibimiz dinlenmede  our team restful
 yaşlı amca  tahta kaşık imal ediyor,elderly uncle  products wood spoon

 kestane ağaçları bol verim verecekler chesnuts trees will give many crops20 Mart 2014 Perşembe

arı ürünleri hakkında araştırmalar Research about bee prodacts

 Erzurum Arı yetiştiricileri Birliği ve Atatürk Üniversitesi işbirliği ile arı ürünlerinin daha iyi değerlendirilmesi ve ortak projelerle daha iyi verim alınması için projeler hazırlandığı,bu faaliyetin 80 ülkeden katılımcılarla birlikte değerlendirileceği güzel bir etkinlik,başarılı olunarak diğer  illere ve bölgelere yansımasını dilerim.Tüm katılımcı ve araştırmacılara şimdiden başarılar ve kolaylıklar dilerim.
Erzurum Bee Keeping assocıatıon  and Atatürk Unıversity arrange meeting  and search for get  much more  bee products and evaluatıon,this project will research with 80 counrty researcher,I hope this project will be succesuful and will be carried other  provınces and cities,I wish succes all researcher and participıants


16 Şubat 2014 Pazar

İstanbul Arıcılık ve arı ürünleri fuarı İstanbul fair of beekeeping and bee products

 bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuarda  çeşitli yörelerden arıcı arkadaşla buluşup sohbet  etme imkanı bulduk,
3. organizatıons this year fair we met  different terrotorıes beekeepers and we talked about beekeeping  and other problems
 sevgili dostumuz  arı evi sahibi Ercan Bektaş bey bu arıcı elbisesini komşu arıcı Manolıs Augatakis için  dikmiş
dear  our friend arı evi owner prepared this  bee dress for Greek beekeeper Manolıs Augatakıs
 Gümilcineden arıcı arkadaşımız Halit İbrahim bey
Beekeeper Halit İbrahim from Gümilcine

 çeşitli illerden gelen arıcı arkadaşlarımızla sohbetimiz çok güzel
very nice meeting from comıng different cities beekeepers
bahçemde ve yollarda gezen sülün insandan hiç kaçmıyor
pheasant not escape from people and it trip roads and my garden

23 Ocak 2014 Perşembe

Ocak ayı kontrolleri ve bahçe işleri

 hava müsait olunca kovan kontrollerini yapıyorum,yavru durumları güzel
when weather avaliable  ı check al hives


 bahçemden manzaralar ,wiews from my garden


 enginarlar  güzel gelişti,artichokes were nice flourish
zeytinlerin budama zamanı,prunıng time for olıve trees

5 Ocak 2014 Pazar

invert takviyesi ve misafirlerim inverter support and my guests

 kovanların  yiyecek durumları her zaman kontrol ediliyor,invert takviyesi yaptık amaç bahara güçlü koloni ile başlamak
we check all hives food situatıon always we supported invert syrup ,our aim start strong  colonies in spring season

 Dr  Muhteşem Turunç ve dünürşüm Hamdi Öztürk misafirimizdi,our guests Dr Muhteşem Turunç and my brides father Hamdi Öztürk

 kestane  pişiriyoruz we are cookıng chestnuts on fire


yemek ve çay faslından sonra misafirlerimi uğurladım,I send off my guests after meal and tea  chapter

15 Aralık 2013 Pazar

Oksalik asit uygulaması ve kestane dikimi Oxalic acide apply and chesnut planting

 ustam Ali Türkle beraber kovanlara oksalik asit uygulaması yaptık We applıed oxalic acide  all hives with my master Ali Türk

 kar yağışından sonra hava ısınınca arılar  kendilerini dışarıya attılar,bees throw out themselves after snow
 ustamla birlikte bayağı kestane ektik,we planted  chesnut with  my master Ali türk

 toprağımız ve kaplarımız hazır,soıl and caps ready


27 Kasım 2013 Çarşamba

İstanbul bal ve arı ürünleri festivali İstanbul honey and bees prodacts fair

Kocaeli arıcılar birliği standı Kocaeli beekeepers unıon stand

Apıomandia mıss from Turkey Apımondia güzeli  Türkiyeden
yeni kovan modelleri new hives models


Taksim meydanı ve folklor grupları Taksim sguare and folks groups


çeşitli illerden gelen arıcı arkadaşlarımızla  buluştuk we met beekeepers  who came from differents  cities