16 Ocak 2008 Çarşamba

Arılar kayboluyor,arıcı ne yapmalı? What should beekeepers Do,We Lose Bees

Bilindiği gibi tabiattaki canlı hayatı bir takım denge unsurları ile korunmaktadır.Bu dengenin tepe noktasını insanlar oluşturmaktadır.İnsanların varlığı ve yaşama şansları,ayaklarının altında tepe noktada tutunmasını sağlayan diğer canlı hayatın devamına bağlıdır.Bütün canlıların nesillerini devam ettirebilmesi için döllenmiş yumurtalarının(zigot) oluşturulması gerekmektedir.Haraketli canlıların bir çoğunda çiftleşme ile gerçekleşen yeni birey oluşumu bitkilerde tozlaşma ile sağlanmaktadır.Tozlaşmada birçok vektör etkin görevler üstleniyorsada,bu görevi asıl üstlenen ve etkin olan bal arılarıdır.
Canlı hayatının devamında;bitkiler toprak ve suya,hayvanlar bitkilere,insanlarise bitki ve hayvanlara muhtaçtır.Bu zincirin ana temasını oluşturan bitkiler varlıklarını sürdürebilmeleri için dünyanın hemen hemen her yerinde varlıklarını sürdüren bal arılarının tozlayıcı özelliğinden yararlanmak zorundadırlar.
Dünyada tabi dengenin değişikliğe uğratılmasında ana unsur olan insanlar kendi varlıklarının devamı için bal arılarını yaşatmak zorundalarDünyadaki insan hayatını kolaylaştırmak ve daha modern bir hayat tarzı elde etmek amacıyla bilim,teknik ve teknolojiyi kullanırken insanlığın geleceğini bitirici olmamaya dikkat etmelidir.
Gerek insanların kendi elleri ile gerekse doğanın kuralları gereği yaşanan son iki yıl gerçekten arıcılık açısından son derece rizikosu yüksek olan yıllardı.Dünyanın birçok yerinde bu konu ile ilgili toplantılar seminerler,kongreler düzenlenmesine rağmen son iki yıldaki arı kayıplarına bilimsel açıklık getirilememiştir.
Ülkemiz açısından konuya bakılacak olursa ,giderek azalan su kaynaklarımız ve paralelinde yağış miktarındaki düşüş arıcılarımız açısından daha da sıkıntılı yıllara kapı aralıyor.Eğer kuraklık bu denli devam edecek olursa artık entansif tarım sisteminin arıcılık açısından şekillendirilmesi ve uygulamaya konulması zorunlu hale gelmektedir.Kültür bitkilerinin ekildiği alanlarda ve ballı bitkilerin arıcı tarafından yetiştiriciliği yapılarak,koloni hayatlarının devamı ve bal üretimi gerçekleştirilecektir.Bu açıdan arı otu,lofant gibi bitkilerin yetiştiriciliğide düşünülmelidir.Arı otu dekarda yaklaşık 80 ila 400 kg civarında ,lafont ise hektarda 1400 kg civarında bal verebilmektedir.Kaynak http//www.herbalisatabay.com
Not:Yazı Uludağ Arıcılık derneği dergisinden alınmıştır.(Zir. Müh Hasan Cengiz,Zir.Müh. Mehmet Ayağ,Zir. Tek. Mustafa Çitrazoğluk)