28 Mart 2010 Pazar

Maintanence of March month Mart ayı bakımı


Bu kovan geçen yıl sonbahar mevsiminde 3 çıtaydı ve zayıftı,sayın Ali Türkle kontrol amaçlı bakım yaparken ,bu kovana ilave yapmak gerektiğini yapılmazsa söneceğini söyledi,anayı imha ettik,2 çıtada yavrulu çerçeve verdik,şu anki durumu gayet iyi,8 çıta oldu,3 çerçeve kapalı ve günlük yumurtalı gözler mevcut,düzenli olarak şurup takviyesi yapıyorum,kanaatimce kovanlarda denge,güç ve arı popilasyonu çok önemli,bilhassa gezginci arıcılıkta bu durum çok önemli kazanıyor.


This hive was 3 frame and very poor in autumun season last year,when we check our hives Mr Ali Türk said that you must be add 2 frame this hive,firstly we omit queen,and we gave new queen,here is the latest situation now 8 frame 3 frame closed cell and daily eggs. I made syrop feed regularly,I beleive that while mobile bee hives must be 2 flat so it s very important stability,power and bee population all hives.Espacially its gain wörth for mobile beekeeping.


Posted by Picasa When I go to near bees and garden,I see empty plastic bottles,plastic, nylon part and others harmfull material during near roads,I collected many of them .I think this behevior not nice ,I cant accept this application ,why we give harmful our environment,if we have environment pollutıon we cant know conculısıon,we must be guard our environment

Bahçeye ve arıların yanına giderken yol boyunca plastik poşetleri,plastik şişeleri ve zararlı daha nice nesneleri görebilirsiniz,ben bu durumu kabul edemiyorum ve güzel bir davranış olmadığına da inanıyorum.Çevreyi niye kirletiyoruz,bu çevre kimin,sonuçlar ne olacaktır bilemeyiz.Çevreyi korumamız gerektiğine iinanıyorum.