7 Ekim 2012 Pazar

Bal festivali honey festival

 Beykoz Akbaba köyünde bu yıl 4 üncüsü yapılan geleneksel bal festivaline katıldık,çok güzel bir gün oldu.
We partcipated traditional 4 th Akbaba village honey festival,it become very nice day for our

 Sayın Muhteşem  hocam ve Ali bey kürsüde 40 yıllık politikacı gibiydiler.Dr Turunç and Ali was 40 years polıtıcıan in lectern

Festivale Beykoz ve Şile kaymakamları da katıldı,özellikle Beykoz kaymakamı arıcıların satış,kovan,yer ve diğer konularda sorunlarını çözmek için söz verdi.Beykoz and Şile kaimakams participated this meeting,specially Beykoz kaimakam explained his own idea about bees,beekeepers and bee product she gave promıse to solve  beekeepers problems as sale,devolepment ,hive and another problems.
bu günlerde eşek naneleri çiçeklendi ve güzel nektar veriyor,mint ass blooming nowadays and give nice nectar