27 Ocak 2009 Salı

Prevent to thieft new methods Hırsızlık önleme yöntemleri

After the thieft event some bees flying,I hope no unwanted circiumstances,if weather condotıon give allow I want to check all hives.
Hırsızlık olayından sonra bazı kovanlardan arılar uçuşuyorlardı,umarım olumsuzluk yoktur,hava durumu müsade ederse tüm kovanları kontrol edeceğim.
Thiefs visit my friend apiary and his 2 huts,hut door and lock system broken by thiefs,we thought what can we do,we remember wrestling hold before this eguıpment buılt we went to judge, we speak this circiumstences ,he sad that if you have sacred your bees location area,you will be built this system and you must be hang 2 piece warning signboard nearby apiary.We copmleted all treatment and built 2 piece wrestling hold enter of hut,lock system not closed,I m confident this ambush catch thiefs.
Arkadaşımın arılığıda hırsızlar tarafından ziyaret edilmiş kulübenin kapısı kırılmış,kilit sistemi bozulmuştu.Ne papabileceğimiz hakkında düşündük,savcı ve hakime gittik,kurt kapanı kurma fikrimizi söyledik,eğer yerinizin tapusu varsa ve uyarı levhası asarsanız hiç engel olmayacağı belirtildi,bizde iki kulübenin girişine kurt kapanı kurduk,kilitlerinide açık bıraktık.Eminimki bu tuzakla hırsızları yakalarız.