19 Kasım 2009 Perşembe

I collected propolis propolis topladım

I cleaned and collected propolis from old frames.Bees prodacts started to gain more value recently.I beleive that beekeeping event not shouldnt seen as only honey we must evaulate other bee prodacts such as royall jelly ,pollen,propolis,honeycomb etc.there is no harmfull substances in bee prodacts for our body.You can consume without fear.This awareness We must vaccinate our surrounding.Beekeeper friend Manos asks me do you know propolis meaning and he give answer pro (protect) polis (city) propolis protecting city says.

Eski çıtalardaki propolisleri ve mumları topladım çerçeveleri temizledim,son zamanlarda arı ürünleri daha çok değer kazanmaya başladı,bu açıdan arıcılığı sadece bal olarak görmemeliyiz.Arı sütü,polen,propolis ve diğer ürünleri de değerlendirmeliyiz.Arı ürünlerinde vücuda zararlı hiçbir madde yoktur,korkmadan tüketebilirsiniz.Bu bilinci çevremize aşılamalıyız.Arıcı arkadaşım Manos Augatakis bana soruyor propolisin manası nedir diye ve cevaplıyor pro (korumak,koruyan) polis (şehir) propolis korunan şehir demekmiş.
Today I collected so much propolis,some wörkfriends wanted me I will bring them.
Bugün bu kadar toplayabildim,işyerinden arkadaşlarım istediler onlara götüreceğim.
During 3 days pillage attach going on but pillage bees not entering from hive holes.I find neighbour beekeeper approxatimely 500 meter distance north side,there are 4 hives in garden. There isnt other hives at environment.

3 gündür yağmalama teşebbüsü devam ediyor,fakat yağmacı arılar kovan deliklerinden içeri giremiyorlar,kuzey yönünde yaklaşık 500 metre mesafede bahçede 4 kovan var,bahçe içinde,başkada kovan yok çevrede.