22 Şubat 2009 Pazar

New place to hives location Kovanlar için yeni yer


I search new location for bees since last week ,I speak 4 garden owner,I give my decision to this garden later, specially garden must be surrounded with wire netting,in my opinion this location very suitible,when rise a sun in the morning all hives may be see sun ligth,another north and west side closed to prevent wind.When I solve location problem,I went to food market and ask 22 piece wood chest to put under hives,after I take wood chest ,firstly I clean enviroment and then I align wood chest.When I speak Union of Zonguldak Beekeepers president Mr Selahattin Güney I talk about this situation,but he didnt suggest wood chest ,he Advice brick,probably I will buy brick and I will change as soosn as possible,as you know firstly securety,hives shouldnt be overtune.
Geçen haftadan beri arılarım için yer arıyordum,4 bahçe sahibiyle görüştüm,sonunda bu bahçe için kararımı verdim,bahçenin tel örgüyle çevrili olması çok güzeldi ve kuzey ,batı yönleri rüzgara karşı kapalıydı,sabahleyin güneşin ilk ışıklarını kovanlar görebiliyordu.Yerleşim işini çözdükten sonra market sahibine gidip 22 adet ağaç sandık rica ettim ,market sahibi verdi,onları bahçeye dizdim,etrafı temizledim.Bu konuyu konuşurken Zonguldak Arıcılar Birliği Başkanı Sayın Selahattin Güneye bahsettim fakat o ağaç sandık önermedi ,tuğla önerdi,en kısa zamanda sandık yerine tuğla koyacağım.Biliyorsunuz önce güvenlik önemli,kovanların devrilmemesi lazım.When I visit area that I saw ,factory of cement make afferostation,large area will plant this circiumstence very suıtıble for us.

Araziyi gezerken gördümki çimento fabrikası çok büyük bir alanı ağaçlandırıyor,bu durum bizler için çok uygun.


As a family we love music ı my wife and we have 2 son interestid in music ensrtumental,I have cümbüş,my wife tabor,our big son has guıtar and little son has org ,ın my idea music necessary all of us.

Aile olarak müzikle ilgileniriz,benim cümbüşüm,eşimin darbukası,küçük oğlumuzun orgu,büyük oğlumuzunda gitarı var,benim düşüncem müzik hepimize gerekli.