24 Nisan 2013 Çarşamba

bilgilerimizi paylaşıyoruz we shared our knowladge

 sabit arıcılarla  diyologlarımızda eksiklikleri tesbit edip yardımcı olmaya çalışıyoruz
we helped statıonary beekeepers when we dialog them
 önemli konu kendi anasını üretebilme ,miller metodu en iyi çözüm
important problem produce himself queen,best solutıon miller method


 2 sefer uygulamalı eğitim yaptırdık,sonuçları  gayet güzel
we tried 2 times,results very nice

3 gün öncesi verilen miller çıtasındaki ana yüzükleri,10 gün olunca alınıp dağıtılacaklar
before we gave 3 days ago miller frame,after 10 days you must seperate other hives