16 Eylül 2012 Pazar

eylül ayı kontrollerine devam ediyor September month controls contınues

 pürenler açmışlar umarım güzel bal verirler,pyrens was blooming I hope  will give nice  honey
 Hava rüzgarlı olmasına rağmen kontrollerimizi tamamaladık,although windy day we copmleted maintanence our bees
 kovanların önü eşek arısı ölüsüyle dolu,our hives fronts was many wasp died 

 Sayın Türk bugün menüyü hazırlamakta,Dear Türk was prepare todays menü

kaynak suyunun yatağını temizlerken son anda farkettim yanımda haraketsiz yatıyor yöremizin tek zehirli yılanıdır vede tehlikelidir.while I cleaned spring water source suddenly noticed ıt stay nearby motionless