7 Ekim 2009 Çarşamba

Turkey biodiversity Türkiyenin bioçeşitliliği

Do you know these?
A-Turkey is located Mediteranien and near east intersection 2 major genes center at the same time so this two region have very important role by emergence of hereal and historically crops.
Türkiye aynı zamanda dünyanın iki önemli gen merkezi olan,Akdeniz ve yakın doğunun kesiştiği noktada yer alıyor.Bu iki bölge tahılların ve bahçe bitkilerinin ortaya çıkışında tarihsel olarak çok önemli role sahip.
B-Son 30 yıl içerisinde kaydedilmiş tahıl çeşidi 256 dır.Bunun 95 buğday,%91 mısır,% 22 arpa,%19 prinç,%16 sı süpürge darısı % 11 yulaf ve % 2 siçavdar çeşididir.
C-Tüm Avrupada bulunan bitki türlerinin % 75 i Türkiyede barınıyor.Bu türlerin 1/3 ünü endemik bitkiler oluşturuyor.
D-Anadolu faunası 80.000 in üzerinde tür zenginliğiyle dikkat çekiyor.
E-Kıta ülkeleri arasında Türkiye biyo çeşitlilik zenginliği açısından 9. sırada.Florasının % 33 ten fazlasını endemik türler oluşturmakta.
F-Avrupada nesli tehlikeye girmiş 36 memeli hayvan türünün%15 i(% 42.8),72 kuş türünün 46 sı(% 63.8),47 sürüngen türünün 18 i (% 38i ) 13 kurbağa türünün 5 i (%38 i)Türkiyede yaşıyor.
G-Türkiyede yaklaşık 120 omurgasız,472 balık,(192 si iç sularda),426 kuş,8 kaplumbağa,49 kertenkele,36 yılan,yaklaşık 20 kurbağa ve 120 memeli bulunuyor.
Not:Odtülüler derneği dergisinden alıntı yapılmıştır.