4 Aralık 2011 Pazar

garden arrangements Bahçe düzenlemeleri

 Zaim beyin bahçe işlerini bitirip sıra benim bahçeye gelecek,bu meyanda marul fidelerinin yerini belleyip bilahere ektim,nede olsa bahçe yakın  ihtiyaç olduğunda gidebiliriz.fazla insan olunca çalışması zevkli oluyor vede yorulmuyorsunuz.
We will complete dear Zaim Asats garden wörks later we will complete my gardens wörks,Firstly I forked garden later I planted lettuce  seedlings.Because of  not far we will be visit Zaim Asats garden everytime,when  crowded  people all wörks not become hard and dont tire. 

Sayın Ali Türkün alanı bahçenin diğer tarafı yoruluncaya kadar devam edildi ,programdaki işler bitirildi.
Dear Ali Türk started garden other side,wörking contınou when we have tire,job we have program finished quıckly.

Zeytin fideleri tutmuş,zeytin ağacı genelde deniz iklimine yakın yerlerde oluyor diye biliyoruz,bulunduğumuz bölge denize 25 km uzaklıkta neticeyi deneyip göreceğiz.
Olıve trees plants live,some people says olıve trees must see seaside and have sea climate,we wiil see and try,garden  25 km far away at sea.
Hava sıcaklığı 15 derece civarındaydı ve arılar gayet güzel çalışıyorlardı,bu durumu gören sayın Asat illaki durumu merak ediyorum ağzımız tadlansın diye kovanının açtırdı ve taze gelmiş balı görünce  tekrar kovana koymadı.
Temperature  15 degrees at environment in here yesterday ,bees wörking and Zaim Asat wörry about bees positıons,we inspect his beehive  when he saw fresh honey he get it and didnt replace in hive.

Kocayemişlerin üzerindeki çiçekler seneye bol meyva vereceğinin işaretiydi.Umarız  seneye herşey yolunda gider daha çok kocayemiş balı ve meyvası elde edebiliriz.
we saw many flowers on arbutus plant ,probably and we hope arbutus will give much more prodacts in next year.