1 Nisan 2010 Perşembe

Artichoke planting Enginar ekimi

Bulunduğumuz bölge bazı sebze meyva ve bitki çeşitleri açısından oldukça uygun,enginarda bu bitkilerden daha önceden ekmediğimden ,işi bilen sayın Hüseyin Coşar beyden yardım rica ettim oda bana ekim usulünü ve bakım yöntemlerini uygulamalı olarak izah etti.

our region very suıtıble for some fruıts vegetables and plants ,artichoke like this plants,before I didnt planting this vegetables I reguest aid Mr Hüseyin Coşar he was explained all technicial details and maintenance method ,others informations.

Önce yerlerini hazırladım firstly I prepared their places
daha sonrada ektim then I planted in them