22 Mart 2010 Pazartesi

Formik asit uygulaması Formice acide application

Varroaya karşı bu yılın ilk formik asit uygulamasını yaptım ,kovanlarımda herhangi bir olumsuzluk ve kanatsız arı görmedim.uygulama kovan başı 4 cc olarak yapıldı.Biliyorsunuz asit uygulamasını yaparken vücudumuzu korumak için mutlaka eldiven,gözlük,maske kullanmalı ve direk olarak asit buharını solumamalıyız.Uygulamayı 4 ila 6 kez tekrar edeceğim.

I made formic acide first application against varroa mite at this year.I didnt see any negative condotion or wingless bee in my hive.Application was made 4 cc per hive.As you know while acide application we must protect our bodies for we must use eye glasses,glove ,mask,and we dont inhale acide vapour directly.I will do this application one week between 4 or 6 times.
Düzenli olarak vitamin ilaveli şurup takviyesi yapıyorum.I do syroup feed with aditional mineral regularly,
Uzun bir süreden sonra,arıların faaliyetlerini seyretmek güzel ve dinlendirici,özellikle yavru uçusu seyretmek çok zevkli oluyor.
After long time,watch the bees activities very enjoyeble and relaxing,especially young bees flies very exciting