1 Şubat 2009 Pazar

4.6 million pound big invest for bees at the England İngilterede arılara 10 milyon liralık dev yatırım.

England Goverment will make invest 4.6 million pound for bees to guard which speedly decreasing populatıon .Because of illnes and make unmethodical method,last year loss 1/3 colonies England Beekeepers Assosiatıon,this winter 2 billion bees will be disappear and will give 54 million pound damage for economy so they very anxious.According to Farmers Guardions news England State give and support 2.3 million pound next 2 years to prevent bee ilness and development bees ,another hand,each year give on the verge of bee healty investigation 400.000 pound take decided support.

İngiliz hükümeti sayıları hızla azalan arıları korumak için10.5 milyon tl yatırım yapacak..Hastalık ve usülsüz yapılan arıcılık sebebiyle geçen yıl koloni sayısının 1/3 ünü kaybeden İngiliz Arıcılar Birliği,bu kış 2 milyar arının daha yok olacağını ve ekonomiye 54 milyon poundluk zarar vereceğinden endişeli.Farmers Guardianda yer alan habere göre,devlet arıcılığın gelişmesi ve hastalıkların engellenmesi için birliğe önümüzdeki 2 yıl için 2.3 milyon poundluk bir bütçe ayırdı.Ayrıca 5 yıl boyunca her sene verilmek üzere arı sağlığı araştırmalarına 904 000 tl destek sağlama kararı aldı.