24 Mayıs 2009 Pazar

Catch swarm and daily wörks oğul yakalama ve günlük işler

There is a new built near my apiary ,I put 2 empty hives on this built to catch new swarms,I wait patiently conclusıon.
Arılığımın yanında yeni bir bina var üzerine oğul yakalamak için 2 adet boş kovan koydum,sabırla sonucu bekliyorum .
a few days ago I catch new swarm,I called my big son and he involved to replace new hive,rather crowded when I add syroup they built new honeycomb rapidly probably this and other swarms will be ready to chesnut and sunflower honey.Other group beekeepers my friends visited and checked to chesnut places,probably we will change our old places.
Birkaç gün önce yeni oğul yakaladım,oğlumu çağırdım kovana alma işiyle o ilgilendi,oldukça kalabalıktı,şurup ilavesi yaptığımdan hızla petek ördü,muhtemelen bu ve diğer oğullar kestane ve ayçiçeği balı için hazır olacaklardır.Grubumuzun diğer elemanları kestane için yer bakmağa gitmişler büyük bir ihtimalle eski yerimizden başka bir yere yerleşeceğiz.
Grass that I cut to our sheep and cows,I collected to loading tractör,when I cut grass I m thinking prevent against fire,when get dry grass maybe very sensitive for fire.Thus I will feed our animals those grass and will be guard enviroment for fire.
Koyunlarımız ve ineklerimiz için biçmiş olduğum otları traktörümüze yüklemek için topladım,otları biçmekle hayvanlarımıza yiyecek vede çevreyi yangınlara karşı koruduğumu düşünüyorum,kurumuş otlar yangına karşı çok hassas oluyorlar.

Back ground old refrigeratör,I preperad to wax melt,I have 2 wax melt device in village and here so I can be melt old wax in time and easly with sun energy without difficulty.
Arka plandaki eski buzdolabı mum eritmek için hazırlamış olduğum kab,böylece zahmetsizce ve kolayca güneş enerjisiyle kendi mumlarımı ve arkadaşlarımızın mumlarını eritebiliyoruz. Biri burada diğeri köyde olmak üzere 2 adet mum eritme kabımız var.