6 Ekim 2009 Salı

combat continued with varroa , varroa ile savaşa devam edildi

We finished combat against varroa,thus we completed 4 th times periodic apply,some friends have warned about the drug dosage this time 1 liter formic acide +300 ml water and 4 cc per hive applied.With Ahmet Hafızoğlu we finished approxatimely 200 hives medication ,another neighbooor beekeepers wasnt come in apiary when they were bussy thats way we have to drugs all hives together. Meantime pyrens was very blossom and nectar was coming.
Varroaya karşı savaşımızı 4 üncü uygulamayıda yaparak bitirdik,önceki uygulamalarım hakkında arkadaşlarımız uyardılar bu seferki uygulama 1 litre formik asit +300 ml su ilave ve kovan başı 4 cc olarak uygulandı.Arıcı arkadaşımız Ahmet Hafızoğlu ile yaklaşık 200 kovan arıyı beraber ilaçladık,diğer komşu arıcılar iş yoğunluğundan dolayı gelemeyince biz beraber ilaçlamak zorunda kaldık.Bu arada pürenler tamamen çiçeklendiğinden dolayı çok güzel nektar geliri vardı.
This barnyard manure waited under nylon cover 10 months therfore it very suitible for use bottom young trees ,firstly I grub all plants bottom later ı gave manure bottom wallnut,pear,hazel and apple young trees.
Ahır gübresi 10 aydır nylon örtü altında bekledi,artık ağaç diblerinde kullanma zamanı geldi,bende tüm fidanların diplerini çapaladım ve armut ceviz elma fındık ağaçlarının diplerine gübreyi verdim.
Wallnut plant ceviz fidanıI planted different kind of nuts in my garden,shellis thin and easly broken.
Değişik bir tür olan bu cevizleri bahçeme ektim,ince kabuklu ve kolayca kırılıyorlar.