9 Nisan 2009 Perşembe

Waste collect and refining system atık toplama ve arıtma sistemi

As you know,dirty ,noisy enviroment and air pollution is very dangereous and threat humans and other living beings so we have to take care and guard our enviroment,toxic waste,dirty water,toxic gas ,waste oil and others factörs may be threat daily lifes.Please we dont throw toxic material random,those toxic materials will be mix in soil and mix drinking water sources by day by,I spook Enviroment responseble and enviroment technician our factories,they said that we collect waste oil and vehicle tires later we firing in kiln,we refining dirty water so another dangereous material sending Kocaeli İzaydaş facility.I believe that we must guard and take up seriously enviroment,we need to take care to give habitable enviroment for next generation,please we dont throw any toxic and dangereous material random in fields,we havent any habitable wörld.

Biliyorsunuz kirli , gürültülü çevre ve hava kirliliği insanlar için ve diğer canlılar için tehlike arzetmektedir bu sebeple çevrimizi korumak ve dikkat etmek zorundayız.Zehirli maddeler,gazlar,kirli sular,atık yağlar ve diğer faktörler hayatımız için tehlike arzetmektedir.Lütfen tehlikeli ve zehirli materyalleri gelişigüzel araziye atmıyalım,toprakta zamanla eriyen bu maddeler içme sularına karışarak kansorejen etki yapabilmektedirler.İşyerinde çevre sorumlusu mühendisle ve teknisyeniyle konuştum,atık yağları ve eski araç lastiklerini fırında yaktıklarını toplanan aküleri ve pilleri İzmit İzaydaşa gönderdiklerini ,kirli sularında arıtılarak yeniden kullanıldığını söylediler.Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için çevremize özen göstermeliyiz çünki yaşanacak başka bir dünya yok.