20 Ekim 2008 Pazartesi

Hives controls and formic aside apply Kovan kontrolleri ve formik asit uygulaması

When weather temperature 20 dagree enviroment and some plants suıtıble to give nectar and pollen,firstly I checked all hives and apply formic aside,taken 2 nd flat from some hives,I watch bees wörking pollen and nectar coming during the day.Strong hives died many yellow jackets.

Hava sıcaklığı 20 derece olunca çevre ve bazı bitkiler polen ve nektar için uygun oluyorlar,ilkönce bütün kovanları kontrol ettim,bazılarından ikinci katları aldım,formik asidi uyguladım,daha sonrada arıların çalışmalarını izledim,kuvvetli kovanlar pekçok sarıca arıyı öldürmüşlerdi.
Formic aside perhive 4 cc as apply,Formik asit kovan başı 4 cc olarak uygulandı.