14 Ekim 2008 Salı

I buy new apparattus to collect propolis Propolis toplama aleti aldım.

When I visit Kocaeli Beekeepers Union I saw this apparattus,those apparattus use collect propolis,when you put under the cover wood its very useful,some people says.
Kocaeli Arıcılar Birliğini ziyaret ettiğimde yeni propolis toplama aletlerini gördüm ve aldım.Örtü tahtasının altına konulduğunda çok güzel randıman verdiği söylendi


Today I checked all hivesI research daily eggs ,larva,polen and etc,I dıdnt see any anwanted positions.Bees wörking and bring pollen and nectar.
Kovanlar kontrol edildi,günlük yumurta ,larva,polen ,bal durumları kontrol edildi,olumsuzluk görülmedi.Arılar nectar ve polen getiriyorlardı.

I try instead of clean frame,wax melt apparattus,sunlight melt all frame wax.
Çerçeveleri temizleme yerine mum eritme kabında denedim ve hiç mum kalmadığını gördüm.My neighbor beekeepers says wasp made nests my empty hive,when I checked,I saw more crowded wasp.They bite my friend finger,he said that 'I dont sleep 2 night'.Operation okey.
Komşu arıcı arkadaşım eşek arılarının boş kovana yuva yaptıklarını ve parmağını ısırdıklarını ve 2 gecedir uyku uyuyamadığını söyledi,operasyon başarılı oldu.


When I check colonies today,I saw crowded wasp,I follow them and approxatmelly 70 or 80 meter away I find their nest,I died all wasp.Their latest live 5 minutes ended,
Koloni kontrollerimde kalabalık eşek arısı gördüm,takip ettiğimde yaklaşık olarak arılığımızdan 70 ile 80 m uzakta yuvalarını buldum,Ömürlerini son 5 dakikalarıda böylece bitti.

Wasp semetary

Eşek arısı mezarlığı.