1 Kasım 2009 Pazar

Chrystal thymol just arrived Kristal timol geldi

Dear my beekeeper friend Manos Agioutakis who has located Greece Criete island send me and Selahattin Güney christal thymol for combat with varroa destructor,I didnt use it before,Manos send me usage and mixed percentage recipe so I would be prepare this medicine easily.According to Manos;Eurepon Union members states use this medicine for fighting varroa,we will try it and will see conclusion.As might be excepted we will share this experience with all of us.I m used last 2 years formic acide and I m very satisfied.İn my opinion different solutions necessary if we cant get succes one method ,we can try other method.Other side Kanadian beekeeper Barbara when she apply formic acide she leave formic acide pets long time and apply 6 times we usually apply 4 times.I wish without varroa mites years and seasons.I send thanksgiving for Manos.


Değerli arıcı arkadaşım Yunanistanın Girit adasından Manos Agioutakis varroaya karşı denemem için bana ve Selahattin Güney beye Kristal timol ilacı gönderdi.İlaç bugün elime geçti.Manos ilacın karışımı ve kullanım şeklini ayrıntılı olarak bana iletti,böylece kolaylıkla karışımı hazırlayıp kovanlara uygulayabilirim.Manos göre bu ilaç AB ülkelerinin çoğunda kullanılmaktaymış,deneyip göreceğiz tabiiki sonuçlarıda paylaşacağız ,bu konuda değişik yöntemler denemenin yaralı olacağına inanmaktayım.Ben 2 yıldır formik asit kullanmaktayım,diğer taraftan Kanadalı arıcı Barbara formik asiti 6 sefer uyguladığını belirtmektedir.Ben 4 sefer uygulayıp son veriyordum.Tüm arıcılara varroasız yıl ve sezon diliyorum.Manosada teşekkürlerimi gönderiyorum.