10 Nisan 2009 Cuma

Hungry and tired pigeon Aç ve yorgun güvercin

When I checked and walked my area in plant,suddenly one pigeon fall my front,I take it from ground,it looklike tired and hungry.When I make it control I saw blue circle in leg,later I went to town and I buy 1 kg wheat when I give wheat for pigeon,it eat many wheat and drink water,we love it as a all family members.I put in cardboard box and I open many holes to get air.

İşyerinde saha kontrolü için yürürken önüme aniden güvercin düştü,yerden aldım yorgun ve aç görünüyordu,kontrol ettiğimde ayağında mavi daire takılı olduğunu ve üzerinde işaretler olduğunu gördüm,daha sonra şehire giderek 1 kg buğday aldım,buğday ve suyu verdiğimde karnını doyurdu ve suyunu içti,karton kutuda hava alması için delikler açtım.Tüm aile bireyleri olarak onu çok seviyoruz.


There are 2 type pigeon in our region but this type different in my opinion.
Bölgemizde iki tip güvercin var kanaatime göre bu değişik tip güvercin.

There is circle in left leg and some marks,sol ayağındaki halka ve işaretlerWhen I arrived pets shoop owner,she said that this pigeon may be very valuable,perhaps may be come in abroad countries,later I went to Darıca Botanik Zoo but I didnt find Veterinarian doctor,if I can be find Veterinarian doctor probably we can solve some problems,also pets shoop owner give me 1 kg pigeon bait as a gift

Evcil hayvan satan mağazaya gittiğimde,mağaza sahibi güvercinin değerli olabileceğini hatta yurdışından gelmiş olabileceğini fakat kendisinin su ürünleri mezunu olduğu için pek bilgisi olmadığını söyledi ve 1 kg güvercin yemini hediye olarak verdi.Daha sonra Darıca Botanik Parkı ve hayvanat Bahçesine götürdüm fakat veteriner hekimi bulamadım,eğer veteriner hekimi bulabilseydim muhtemelen gerekli bilgileri alabilecektim.

Our pigeon will be sleep as a satiate and powerfull at this night
Güvercinimiz bu gece tok ve zinde olarak uyuyabilir