30 Temmuz 2008 Çarşamba

We finish honey harvesting and filter Bal sağım işi bitti

Our group has ended honey filter today and I return my home Grup olarak bal sağım ve süzme işini bitirdik ve evime döndüm


Our group personels Cemalettin Çevik Nevzat Yavuz,Saim Cevher ,Yüksel Kaçık,Kamil Şimşir and I İlhami Uyar,Because of regularly we finish our wörk in time.Grup elemanlarımız Cemalettin Çevik,Nevzat Yavuz,Saim Cevher,Yüksel Kaçık,Kamil Şimşir ve ben İlhami Uyar,düzenli çalıştığımızdan dolayı sağım işini zamanında bitirdik.


We put small hive on the tree to catch swarm and one swarm enter the hive ,operation succesufull.İnecik village Mustafa says 7 swarm catch in this tree.İnecik köyünden Mustafa 7 adet oğulu bu ağaçtan aldığını söyleyince bizde denedik ve bir adet oğul yakaladık.

Our milk sources,süt kaynağımız

Our neighbourhood invite me to drink tea,komşularımız çay içmek için davet ediyorl
This flowers visits by bees every morning early time,bu çiçekler arılar tarafından sabahın erken saatlerinde ziyaret ediliyor.