15 Haziran 2009 Pazartesi

New Beekeepers and weekend apiary visit Yeni arıcılar ve haftasonu arılık ziyareti

Our location nearby village Akçakese Yerleşim yerimizin yanındaki Akçakese köyü
Morning breakfast preperation natural fire sabah kahvaltısı doğal ateşte hazırlanıyor.

I wake up at 5 o clock every morning and I visit enviroment and I saw this hives different area
Her sabah 5 te kalkıp araziyi geziyorum etrafta gördüğüm bazı kovanlar.

Another hives group diğer kovan grubu
Ahmet Çakır from İmreni village he has 10 hives last year but he passed operation his eyes so he didnt interested in hives thus he lost all hives he says you give me 2 swarm and you take my all empty hives,probably Nevzat Yavuz will give 2 swarm and he transport empty hives his apiary.
İmrenli köyünden Ahmet Çakır 10 kovana sahipti gözlerinden ameliyat olunca ilgilenemedi ve tüm kovanları söndü,bize 2 adet oğul verin tüm boş kovanlarımı alın dedi muhtemelen Nevzat Yavuz kovanları alacak.
Ahmet Çakır invite us in his garden .Ahmet Çakır bizi bahçesine davet etti.
I checked our beekeeper friend Cemalettin Çevik hive I saw this condotion I take out 5 frame ,
Arıcı arkadaşımız Cemalettin Çeviğin kovanlarını kontrol ettim durum buydu yaklaşık 5 er çerçeveyi dışarı aldım.Ahmet and Cevdet beekeeper friend they retired yet they came from Bulgaria and they know beekeeper and they bought 40 hives and made together beekeeping.
Ahmet ve Cevdet arıcı arkadaşlar,Bulgaristandan gelen iki arkadaş henüz emekli olmuşlar ve arıcılığı birlikte yapıyorlar 40 kovan arıları var,onlarda bizim gruba katıldılar.
I helped him to built camp tents.
Onlara çadır kurmada yardım ettim.