15 Aralık 2013 Pazar

Oksalik asit uygulaması ve kestane dikimi Oxalic acide apply and chesnut planting

 ustam Ali Türkle beraber kovanlara oksalik asit uygulaması yaptık We applıed oxalic acide  all hives with my master Ali Türk

 kar yağışından sonra hava ısınınca arılar  kendilerini dışarıya attılar,bees throw out themselves after snow
 ustamla birlikte bayağı kestane ektik,we planted  chesnut with  my master Ali türk

 toprağımız ve kaplarımız hazır,soıl and caps ready


27 Kasım 2013 Çarşamba

İstanbul bal ve arı ürünleri festivali İstanbul honey and bees prodacts fair

Kocaeli arıcılar birliği standı Kocaeli beekeepers unıon stand

Apıomandia mıss from Turkey Apımondia güzeli  Türkiyeden
yeni kovan modelleri new hives models


Taksim meydanı ve folklor grupları Taksim sguare and folks groups


çeşitli illerden gelen arıcı arkadaşlarımızla  buluştuk we met beekeepers  who came from differents  cities

8 Kasım 2013 Cuma

Muşmula toplama ve enginarların bakımları Medlar collectıon and artıchokes maintanences

bu yıl muşmulalar verimliydi
medlars are very productive this year
 enginarların bakımlarını tamamladım,I completed artichokes maintenances
 enginarların diplerine koyun gübresi koydum I put sheep manure  artichokes bottom


av köpeğim av için hazır my hunting dog ready for hunt

22 Ekim 2013 Salı

Şile Orman Müdürlüğü bal ormanları projesini başlattı,Şile Forest manager started honey forest buılt project

 İstanbul Şile ilçesi Orman müdürlüğünce  gündeme alınan bal ormanları projesi başladı,verimsiz alanlar açılarak dikim için hazırlanıyor
İstanbul  Şile town forest manager project, honey forest buılt started,infertile areas   cleaned later will planting
 inşallah neticeleri güzel olur ve tüm bölgelere örnek olur
I hope so results would be nice and will sample other terrıtories.
 Kocayemişler bu bölgede verimli 40 km  yakında maaleasef verim yok
strawberries  very yield this area but 40 km away no yield

29 Eylül 2013 Pazar

arılarımızı Aydıncığa naklettik we transported our hives in Mersi Aydıncık province

 Aydıncığa vardığımızda  yardımcılarımız sayesinde kovan indirme işi erken bitti
when we arrive in Aydıncık,many people  helped us and we completed lowering in short time
 kovanları indirdikten sonra uçuş deliklerini açtım
after lowering all hives ı opened flihgt holes
ev sahibi güzel yemekler hazırlamış,özellikle kendi tuttuğu balıklar lezizdi
host prepared delicious meals for us,specially himself fishing crops was very delicious