28 Şubat 2009 Cumartesi

Why dont prevent varroa Varroa niçin önlenemiyor

When we implementation combination all hives same condotion,some hives dont win war against varroa mite.What is cause,where we do mistake?I dont solve problem.Do effect bees racial,strong or poor and other functions.İn spite of regularly apply formic asit ,I saw wingless bees 2 hives anyway.I change medicine kind autumn and spring periods.As we know some racials can rezist against varroa.As a result we have to win this war against this mite,otherwise we cant get enough honey and no grow strong bees.I believe that for healty and perfect beekeeping necessary care.So We have to make struggle all of us.
Another hand,Mehmet Yüksel who has located Germany and he interestid in beekepeeng from there,says generally German beekeepers usage,when spring and bees devolopping time they put 9 and 10 frames as a empty in hives because of made drone cells by bees later number 9 and 10 frames take out and made distruction ,consequently 50% varroa mite prevent via this method,there is advantege and natural system in my opinion.

Aynı şartlarda ve düzenli olarak varroa ile mücadele etmeme rağmen ,iki kovanımda kanatsız arılar gördüm,nerede hata yaptığımı düşünüyorum,bu konuda acaba arı ırkınında fonksiyonu olabilirmi?İlkbaharda ve sonbaharda değişik ilaç ve yöntemler kullanmama rağmen bu durum neden oldu.Okuduğum kadarıyla bazı cinslerin varroya karşı mukavemetli olduğunuda biliyoruz.Sonuç olarak varroya karşı savaşı kazanmak zorundayız,aksi takdirde arıcılığımızın gelişmesi ve bal verimi açısından yeterli sonuçları alamayız.İnanıyorumki sağlıklı ve mükemmel arıcılık için itina gerekiyor,bu yüzden mücadelede kuvvetli olmalıyız.
Diğer taraftan Almanyada yaşamakta olan ve arıcılıkla ilgili olan Mehmet Yüksel beyin bildirdiğine göre Alman arıcılar arıların gelişme dönemlerinde ,ilkbaharda 9 ve 10 numaralı çıtaları kovana boş olarak asmakta arılar genellikle erkek gözü ördüklerinden bu gözlerde varroa daha çok olmaktadır,bu çıtalar örüldükten sonra çıkarılıp imha edilmekte ve varroanın % 50 si bu yöntemle imha edilmektedir.Bana göre bu sistem doğal ve kolay olması açısından daha caziptir.