27 Kasım 2013 Çarşamba

İstanbul bal ve arı ürünleri festivali İstanbul honey and bees prodacts fair

Kocaeli arıcılar birliği standı Kocaeli beekeepers unıon stand

Apıomandia mıss from Turkey Apımondia güzeli  Türkiyeden
yeni kovan modelleri new hives models


Taksim meydanı ve folklor grupları Taksim sguare and folks groups


çeşitli illerden gelen arıcı arkadaşlarımızla  buluştuk we met beekeepers  who came from differents  cities

8 Kasım 2013 Cuma

Muşmula toplama ve enginarların bakımları Medlar collectıon and artıchokes maintanences

bu yıl muşmulalar verimliydi
medlars are very productive this year
 enginarların bakımlarını tamamladım,I completed artichokes maintenances
 enginarların diplerine koyun gübresi koydum I put sheep manure  artichokes bottom


av köpeğim av için hazır my hunting dog ready for hunt