30 Aralık 2012 Pazar

Yeni av köpeğim ve deneme avı My new hunt dog and trıal hunt

 iki hafta önce yeni bir av köpeği aldım,deneme yapma imkanım olmadı,dün fırsat buldum doya doya ormanları gezdik çevreye alıştırdım,çoban köpeğide yardımcımız oldu
I bought new hunt dog 2 weeks ago,I didnt have try facility,we visited forest during day yesterday,firstly dog must  recognize environment,shepherdog was assistant .

 çok istekli ve atik very willing and agile

bu yılın ilk kuzuları this year first  our new lambs

6 Aralık 2012 Perşembe

çalışmalarımız marangozda devam ediyor our wörks contınue in carpenter

 kış mevsiminde saha çalışması pek olmadığından çalışmalarımız marangozda devam ediyor.
We havent any job in area with bees,so our jobs contınue in carpenter to prepare necessary eguıpment.                                                  


Darıca İlçe Tarım müdürlüğüne yeni atanan sayın İbrahim Irmak beyi ziyaret ettim kendilerine görevinde üstün başarılar ve kolaylıklar dilerim.
İbrahim Irmak he attended new for Darıca Town agrıcultural manager I celebrate him and I wish extraordinary succes and facility his new job .

17 Kasım 2012 Cumartesi

Kovanlarımızı Mersine naklettik We transported our hives in Mersin province

 Gebze İlçe tarım görevlileri yol belgemizi hazırladılar,  görevlerine yeni  başlayanlara başarılar diliyorum.Veteriner Hekimler Pelin Türkeli,Serkan Kızılkan,Ahmet Fakıllı
Gebze Town Agricultural  duty Veterinarion surgeon Serkan Kızılkan,Pelin Türkeli,Ahmet Fakıllı,I wish succes them because  some personels started new job.
 gerekli  belgeleri hazırladılar kendilerin teşekkür ediyor saygılar sunuyorum
They prepared necessary döcümants I send best wishes and greetings them.
 Gecenin karanlığında çalışmak zor olsada başarmak zorundayız

 Sayın Türk hayli yoruldu ama çok şükür zamanında  yükleme işini tamamladık
Dear Türk very tired during loaded,we finished loaded job in time.

 Vakit bir hayli geç oldu,elbirliğiyle iş bitirildi.time is  become very late,job is finished latest

30 Ekim 2012 Salı

kontrolleri aksatmıyoruz we dont delay controls

 kovan kontrolleri esnasında bu kovan  hırçın davranışlar sergiledi,yaptığım incelemede anasının olmadığını gördüm ve ana verdim
while hives controls this hive showed combative behavior I saw in insceptıon hive without queen I add new queen.
 Varroaya karşı mücadele devam ediyor,treatment against varroa continıou
 eski petekler zararlılara karşı formik asitle koruma altına alındı.Old honeycomb will guard with formic acide against harmfull.

14 Ekim 2012 Pazar

kestane toplama pıck up chesnut

 Her yıl olduğu gibi bu yılda kestane toplamak için Şile İmrenli köyüne ustam Ali Türk ve oğlu Furkanla birlikte gittik,bu yıl hasat çok güzel oldu.

As every year we went  to Şile İmrenli village to pick up  chesnut with Ali Türk and his son Furkan,crop was very nice  this year

 kestane ve cevizleri kova içinde büyütüp bahçelerimize ,evimizin yanına ve hayvan barınağının yanına ekeceğim..
I will culture those chesnuts ans walnuts in pails later I will plant  our home near by and areas
 Sayın Türk ve  oğlu Furkan Ahmet abinin hazırlatmış olduğu sofrada yemeklerin testini yapıyorlar.
Ali Türk and his son Furkan tested meals.
İmrenli köyündeki Ahmet abinin bahçe tür açısından hayli zengin,bizim arabanın bagajıda nasibini almış bu durumdan.
Ahmet bigbrother stayed İmrenli village,you can see all vegatables and fruıts his garden,my car baggage filled by Ahmet bigbrother.

10 Ekim 2012 Çarşamba

Kovanlar kayıt edildi Hives were recorded

 Devlet desteklemesinden yararlanmak için kovanların plaka numaralarının sisteme girerek kayıt edilmesi gerekiyor.Gebze İlçe Tarım Teknik ekipten Orhan  ve Şener beyler kovanları kontrol ederek kayıt altına alıp sisteme girdiler.

For get state support we must record our hives plates and enter system.Technician team from Gebze Agrıcultural Manage Mr  Orhan and Şener visited my apiary and recorded hives.

7 Ekim 2012 Pazar

Bal festivali honey festival

 Beykoz Akbaba köyünde bu yıl 4 üncüsü yapılan geleneksel bal festivaline katıldık,çok güzel bir gün oldu.
We partcipated traditional 4 th Akbaba village honey festival,it become very nice day for our

 Sayın Muhteşem  hocam ve Ali bey kürsüde 40 yıllık politikacı gibiydiler.Dr Turunç and Ali was 40 years polıtıcıan in lectern

Festivale Beykoz ve Şile kaymakamları da katıldı,özellikle Beykoz kaymakamı arıcıların satış,kovan,yer ve diğer konularda sorunlarını çözmek için söz verdi.Beykoz and Şile kaimakams participated this meeting,specially Beykoz kaimakam explained his own idea about bees,beekeepers and bee product she gave promıse to solve  beekeepers problems as sale,devolepment ,hive and another problems.
bu günlerde eşek naneleri çiçeklendi ve güzel nektar veriyor,mint ass blooming nowadays and give nice nectar

29 Eylül 2012 Cumartesi

Arıların kontrollerini aksatmıyoruz we dont delay our bees care

 Gümüşhanede ikamet etmekte olan Mücahit bey Gebzeye geldiğinde sağolsun  Darıcayada gelerek benide ziyaret etti,güzel bir sohbetin sonunda kendilerini uğurladım.

Dear Mücahit come from Gümüşhane city in Gebze later he visited me İn Darıca we talked during 2 hours later he turned in Gebze. 
 Arılarımın kontrollerini aksatmadan devam ettiriyorum,bu arım 3 sefer ana astı,ben kestim sonunda yine arının dediği oldu,eski anayı öldürdüm yenisini verdim şimdi çok güzel devam ediyor,demekki her zaman sizin dediğiniz olmuyor.
I contınıotıon our bees controls ,this hive cat 3 times queen cells,it didnt accept my idea ,later I gave new queen,all jobs contınıuo now normally in hive.
 Bu yıl zeytinler çok güzel gelişti verimleri çok güzel olacak gibi görünüyor.Olıve trees developped very nice this year,as ıt will be yield for crops.
 Bu kovana çok saldırı var,yağmalama olmasın diye kovanın üzerine tül koydum,yağmalama teşebbüsünde bulunan arılar tülün altına giriyorlar ama dışarı çıkamıyorlar,kovanın kendi arıları normal şekilde çalışıyorlar.

some bees attacked this hive ,to prevent sacking  situatıon I put tulle on hive so other bees enter under tulle but bees not go out,no problem hive own bees.

16 Eylül 2012 Pazar

eylül ayı kontrollerine devam ediyor September month controls contınues

 pürenler açmışlar umarım güzel bal verirler,pyrens was blooming I hope  will give nice  honey
 Hava rüzgarlı olmasına rağmen kontrollerimizi tamamaladık,although windy day we copmleted maintanence our bees
 kovanların önü eşek arısı ölüsüyle dolu,our hives fronts was many wasp died 

 Sayın Türk bugün menüyü hazırlamakta,Dear Türk was prepare todays menü

kaynak suyunun yatağını temizlerken son anda farkettim yanımda haraketsiz yatıyor yöremizin tek zehirli yılanıdır vede tehlikelidir.while I cleaned spring water source suddenly noticed ıt stay nearby motionless

5 Eylül 2012 Çarşamba

University register and trip Üniversite kaydı ve gezi

 Oğlumun üniversite kaydı için Çanakkale Bigaya gittik oradan da Burhaniyeye geçerek değerli hocam ve arıcı  Sayın Ayhan Deveci beyi  ziyaret ettikMiafirperverlik  mükemmeldi zaman kısa olduğu için dönmek zorunda kaldık.Saygıdeğer hocama tüm aileye güzellikler için teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.

We went to Çanakkale Biga for our little boy University register,when we complete all our jobs we passed Balıkesir Burhaniye town to visit beekeeper Ayhan Deveci,for we havent any time we cut  short our trip,we send  best wishes and regards Ayhan Deveci and his family member for hospitalıty.

 sevgili hocamın 150  kovan civarında arısı var,kendisine bu yorucu işinde başarı ve kolaylıklar diliyorum.
Dear teacher has own 150 colonıes,I wish succes him all jobs.

 sohbetimizde 10 gün kadar önceki kontrollerinde bir kovanda iki arının aynı zamanda yumurta attığını söyledi ve sorun çıkmadığını belirtti,bugünki kontrollerdede  herhangi bir olumsuzluk yoktu.
while we spaek he talked one hive has 2 queen ,10 days ago,we checked aagain yesterday situatıon contınıou normally both of then wörking.
 Çanakkale Bigadan çıkışımızda yol kenarında görmüş olduğumuz kovanlar.while tip among Biga and Burhaniye we saw crowded colonıes.
 Kontrollerimizde polen ,bal ve yavru durumları gayet iyi durumdaydılar.when we checked some hives we saw polen honey young bees situatıon was normally.


buda yörede hayıt dedikleri bitki