10 Şubat 2010 Çarşamba

Prepared hive lock system Kovan kilit sistemi hazırlama

When we transported our hives another terrotory,hive lock system big problem always,I solved this problem myself and other my friend beekeepers,approxatimely I prepared 200 hives lock system last year,another nearby beekeeper called me and he asked me 60 hives lock sytem,I started prepare and finished some of them,when I spare time I will prepare another part.

Kovanlarımızı diğer bölgelere naklederken kilit sistemi en büyük sorunu oluşturuyor,geçen yıl yaklaşık olarak 200 kovanlık kilit sistemi imal ettim ve tüm arıcı arkadaşlarıma verdim,diğer bir arıcı arkadaşımız aradı ve 60 kovanlık kilit sistemi istedi,birazını yaptım,diğer kısmınıda boş kaldıkça imal edeceğim.
my lock system prodacts likethis.Kilit sistemimiz bu şekilde