27 Ocak 2008 Pazar

Bal arısı kolonilerinde varroa gelişimi,mücadelesi ve kolonilerin verimliliğine etkisi -Development and control of the varroa(varroa destructor)

Özet:Bu çalışma hem yavru hem de ergin bal arılarında (apis meellifera) varroa destructor) bulaşıklık oranını,yapılan mücadelenin etkinliğini ve kolonilerin verimliliğine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür.Hem çalışma başlangıcında hemde çalışma süresince 24 günlük periodlarla üç arılıktan 15 arı kolonisinde(ergin arılarda,işci arı gözlerinde ve erkek arı gözlerinde) varroa bulaşıklık oranları belirlendi.İlk ilaç uygulamasına (26 temmuz 2004) kadar tüm gruplarda varroa bulaşıklık oranı sürekli olarak artış,ilaç uygulamasını takiben ise ani bir düşüş eğilimi göstermiştir.İkinci ilaç uygulamasına (25 ekim 2004) kadar gerek işci arı üzerindeki işci arı ve erkek arı gözlerindeki pupalar üzerindeki varroa miktarı yine süreli bir artış göstermiştir. Tüm gruplarda erkek arı gözlerindeki ortalama varroa bulaşıklığının grup 1 de % 24; grup- 2de % 58.08 ve grup 3 te % 81.72 işci arı gözlerindekivarroa bulaşıklığının grup 1 de % 1.44,grup 2 de % 3.52, grup 3 te% 4.76,işci arılar üzerindeki varroa bulaşıklığının grup 1 de % 8.88,grup 2 de % 12.54 ve grup 3 te % 17.32 daha yüksek olduğu belirlenmiştir..Tüm kolonilerde erkek arı gözlerinin artmasıyla birlikte varroa bulaşıklık oranı da artmış,erkek arı gözlerinin maksimum olduğu dönemden sonra varroa oranıda maksimum olmuştur.Varroa bulaşıklık oranı kolonilerin işci arı popilasyonunu ve bal verimini olumsuz etkilemiştir

Ethem Akyol:Niğde Universitesi
Bilge Karatepe Niğde üniversitesi
Mustafa Karatepe:Niğde Üniversitesi
Zafer Karaer :Ankara Üniversitesi

Kaynak :Uludağ Arıcılık Dergisi

Keten ve önemi

Keten türleri genellikle kendilerine tozlanıyor olmalarına rağmen ,farklı böcekler tarafındanda ziyaret edilmektedirler.Keten türlerinde çapraz tozlaşma böceklerle gerçekleştirilmektedir.Fakat böceklerin ziyaretlerinin tohum verimi üzerindeki etkisi henüz net değildir.Bal arıları(Apis mellifera) tarafından ziyaret edilmekle beraber bal arılarının bu bitkiden polen almadıklarının gözlendiği bildirilmiştir.Günümüzde keten türlerinin çeşitli kısımları(kök ,gövde,yaprak,çiçek,tohum) üzerinde yapılan kimyasal araştırmlar sonucunda lipit,flavonoıt,antosiyan,müsilaj,pektin,siyanogenetik heterozitler,steroller,enzimler ve lignanlar gibi çeşitli etken maddeler izole edilmiştir.Özellikle lignan grubu içinde yer alan podofillotoksin ve türevleri önemli biyolojik aktivitelere sahiptir.
Bazı bitkilerde dönüm başına gereken tahmini kovan miktarı:
Elma:3 kovan /dönüm
Kayısı:2 kovan/dönüm
Badem:4 kovan/dönüm
Kiraz:3 kovan /dönüm
Yonca:2 kovan /dönüm
Salatalık:3 kovan /10 dönüm
Armut:3 kovan/dönüm
Şeftali:2 kovan/dönüm
Erik :4 kovan/dönüm
Çilek :8 kovan/dönüm
Vişne :2 kovan /dönüm
Ayçiçeği :1 kovan/ 10 dönüm
Kabak.Kavun,Karpuz :3 kovan/10 dönüm
Kaynak:Uludağ arıcılık dergisi 2006

Genetiği değiştirilmiş ürünler ve zararları-Genetically engineered products and their disadvantages

Gelişen teknoloji hemen hemen tüm alanlarda kendini göstermektedir.Üretim,verimlilik,rekabet gücü ve daha çok para kazanma arzusu teknolojiyi sofralarımıza davetsiz misafir haline getirmiştir.Margarin ,gıda boyaları,tatlandırıcılar,,-probiyatikler ve nihayet bu misafirlere genetiği değiştirilmiş ürünlerde katılmıştır.Genetik değişiklikler sadece fazla ürün almak için değil aynı zamanda bu ürünlerin dayanıklılığını artırmak için de yapılmaktadır.İşte özellikle bitkilerde hastalık yapıcı mikroplara karşı bitkilere ürettirilen bazı maddeler insanda zararlı etkilere yol açabilmektedir.Bunların başında allerjik reaksiyonlar(gıda alerjileri) gelmektedir.Bunun yanında antibiyotiklere karşı direnç artışına neden oldukları ve insanların daha kolay mikrobik hastalıklara yaklandıklarına dair iddialar da bulunmaktadır.

The developing technolgy is showing itself in every area.Prodaction,effiency,power to compete and desire to earn more money has made the technology the unwanted visitor of our tables..Margarine,food madders ,sweeteners probiotıcs and finallyé"genetically engineered products" joined these visitors as a new comer.Whether we are aware or not many genetically engineered products are on our table.genetically modifications are done not only to obtain more prodacts but also to increase the durability of these prodacts.Some substances produced in plants against the germs that cause diseases can cause harm to human health.On top of these are allergic reactions(food allergies).Apart from this there are claims that these substance create resistance agains antibiotics and make humans more vulnareble to disaeses.