27 Ocak 2008 Pazar

Bal arısı kolonilerinde varroa gelişimi,mücadelesi ve kolonilerin verimliliğine etkisi -Development and control of the varroa(varroa destructor)

Özet:Bu çalışma hem yavru hem de ergin bal arılarında (apis meellifera) varroa destructor) bulaşıklık oranını,yapılan mücadelenin etkinliğini ve kolonilerin verimliliğine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür.Hem çalışma başlangıcında hemde çalışma süresince 24 günlük periodlarla üç arılıktan 15 arı kolonisinde(ergin arılarda,işci arı gözlerinde ve erkek arı gözlerinde) varroa bulaşıklık oranları belirlendi.İlk ilaç uygulamasına (26 temmuz 2004) kadar tüm gruplarda varroa bulaşıklık oranı sürekli olarak artış,ilaç uygulamasını takiben ise ani bir düşüş eğilimi göstermiştir.İkinci ilaç uygulamasına (25 ekim 2004) kadar gerek işci arı üzerindeki işci arı ve erkek arı gözlerindeki pupalar üzerindeki varroa miktarı yine süreli bir artış göstermiştir. Tüm gruplarda erkek arı gözlerindeki ortalama varroa bulaşıklığının grup 1 de % 24; grup- 2de % 58.08 ve grup 3 te % 81.72 işci arı gözlerindekivarroa bulaşıklığının grup 1 de % 1.44,grup 2 de % 3.52, grup 3 te% 4.76,işci arılar üzerindeki varroa bulaşıklığının grup 1 de % 8.88,grup 2 de % 12.54 ve grup 3 te % 17.32 daha yüksek olduğu belirlenmiştir..Tüm kolonilerde erkek arı gözlerinin artmasıyla birlikte varroa bulaşıklık oranı da artmış,erkek arı gözlerinin maksimum olduğu dönemden sonra varroa oranıda maksimum olmuştur.Varroa bulaşıklık oranı kolonilerin işci arı popilasyonunu ve bal verimini olumsuz etkilemiştir

Ethem Akyol:Niğde Universitesi
Bilge Karatepe Niğde üniversitesi
Mustafa Karatepe:Niğde Üniversitesi
Zafer Karaer :Ankara Üniversitesi

Kaynak :Uludağ Arıcılık Dergisi

Hiç yorum yok: