27 Mart 2008 Perşembe

The Effect of -5 Cold Application to Protect Honeycombs Against Greater Wax Moth Galleria mellonella Damage

Peteklerin Büyük Mum Güvesi(Galleria mellonella) ne karşı korunmasında -5 derecde soğuk uygulamasının etkisi:
Abstract:There are many pests and parasitas that can effect the honey bee life and productivity.İn Turkey the greater wax-moth Galleria mellonalla is known as an important parasite that effect the honey bee colony productivity.İt affects the colony productivity through damage to the stored honey combs and wax.Althuogh the moths cannot cause damage in strong and healty colonies,they can be dangerous in weak and unhealty colonies. While adult an pupae of galleria mellonella dont damage the combs,larvea, can severely damage the combs stored in dark,warmand poorly ventilated areas.Phscial,chemicial,biologicial,and culturel methods have been used in control of the greater wax -moth Galleria mellonella damage.Some of these methods have low eficacy,othersare not easy to use unsafe of expensive.Beacause of these reasons the beekeepers are unwilling to use many of these methods.Beekeping sectör needs higly efficient,economic,safe,and easy method to control this pest,this study was conducted to determine the effectiveness of one practicial versionof cold treatment method on reducing or stoppingGalleria mellonella damage between Octeber and February months in Niğdeprovince of turkey.Combs were taken from honey bee colonies and put in empty hives.They were put inan open area for fifteen days to allow contamination by galleria mellonella moths. After this period
all combs were checkedand 200 empty combs that were contaminated with the greater wax -moth Galleria mellonella were chosen and divided in two groups randomly.First group of combs were placed in a cold room(-5) and kept for 10 days.After this time cold treatment group and control group were placed in the same room and kept for about 4 months.WE determined the wax-moth damage in 11%and 62 % of the comnsin the cold treatmentgroup and control group,respectivly.The differencewas statically significant across the cold treatment group and control group for greater wax-moth Galleria mellonella damage on combs(p0.01)Thia study demonstrates a practical applıcation of cold treatment method to control wax -moth damage to stored combs.
ÖzetBu çalışma depoloma döneminde stok petekleri tahrip ederek arıcılık sektöründe önemli ekonomik kayıplara neden olan büyük mum güvesi(Galleria melonella) tahribatının soğuk uygulaması ile kontrolünde -5 derece koşulunun kullanılmasını denemke amacıyla yürütülmüştür.Çalışmada bal mumu güvesi yumurtası ve larvası ile bulaşık toplam 200 adet petek kullanılmış olup çalışma Niğde ilinde Ekim ve Şubat ayları arasında yürütülmüştür.Çalışmada kullanılan petekler kış bakımı nedeniyle koloniden alınıp depolonacak olan petekler arasından rastgele seçilmiş ve mum güvesi ile bulaşık hale gelmesi için açık alanda kovanlar içerisinde 15 gün süreyle bekletilmişlerdir..Bu süre sonunda yapılan kontrolde mum güvesi yumurtası ve larvası ile bulaşık 200 petek seçilmiştir.Bu peteklerden 100 tanesi soğuk uygulamasına tabi tutulmuş,diğer 100 taneside kontrol olarak kullanılmıştır.Soğuk uygulamasına tabi tutulan kovanlar - 5C ayarlanmış kovanlarda 10 gün tutulmuşlar,bu deney sonucunda oran %11 ve % 62 olmuştur.Neticede soğuk uygulamasına tabi tutulan peteklerin 100 adedinden 89 unun tekrar kullanılır halde olduğu saptanmıştır,11 adedinin ise mumgüvesi larvaları tarafından tahribata uğradığı görülmüştür.
Bu çalışma arıcıların önemli ekonomik kayıplarına neden olan büyük bal mumu güvesinin kontrolünde alternatif bir yöntem olarak kullanıldığı bilinen soğuk uygulaması için-5 derece koşulununda uygun olduğunu göstermiştir.

Ethem Akyol Niğde üniversitesi Ulukışla Meslek Yüksek Okulu Niğde
Ali Korkmaz Tarım İL müdürlüğü Çiftçi Eğitimi ve Yayım Şubesi Samsun
Kaynak :Uludağ Arıcılık Dergisi