21 Ağustos 2011 Pazar

locatıon determinatıon and cranberry collect yer belirleme ve kızılcık toplama

 Arılarımıza yer belirlemek için Ovacık köyüne gittik araziyi bayağı gezdikten sonra  güzel bir alanda karar kıldık.Trakya dönüşü arılarımız bu alanda konaklayacaklar.
to locatıon determination our colonies we went to Ovacık village,after we travel many places we decided one regıon ,our colonıes will stay in in there during autumn season.

 Bugün ikinci işimiz kızılcık toplamaktı,günün sonunda bayağı yorulduk ama yeterincede kızılcık topladık.
our second job harvest to cranbery today,we tıred after the day but we collect eneough amount.


 kızılcık ağaçlarına tırmanmak bayağı zevkli iş,climbing to cranberyy tress very enjoyable.
 Değerli hakim arkadaşım Zaim bey arıcılığa çok meraklı ,kendisine Ali Türk tarafından takdim edildi,uygulamalı şekilde neler yapması gerektiği kendisine izah edildi,tabiiki sevinci sonsuz oldu,bizimle beraber  kestane ve ayçiçeği balı için gelecek ve yardımcı olacak.
Dear judge my friend Zaim Asat like beekeepıng,one hive give as agift him by Ali Türk,we explained necessary knowladge about hive meintanance and other details.He will visit us chasnut honey and sunflower honey while travel Trakya and other regions.and he will aid us.