12 Eylül 2009 Cumartesi

I applied formic acide and gave bee food Formik asit uyguladım ve kek verdim

I applied formic acide my and other neighboor beekeepers hives,1 liter formic acide with 650 gr water mixed and as 5 cc applied all hives.
Kendi kovanlarıma ve diğer komşu arıcıların kovanlarına formik asit uyguladım ,1 litre formik asit 650 gram suyla karıştırıp kovan başı 5 cc olarak uyguladım.


Those hives Ahmet Hafızoğlu ,I didnt talk him because his telephone closed so I didnt applied.Probably we will make formic acide apply as soon as possible.
Bu kovanlarda Ahmet Hafızoğlunun kendisini telefonla aradım telefonu kapalıydı bu yüzden uygulama yapamadım,muhtemelen en kısa zamanda onun kovanlarınada uygulama yapacağız.


After the rain enviroment changed,next 2 days weather forecast rainy after the rains we hope caming nectar and pollen.
Yağmurdan sonra çevre değişti,önümüzdeki 2 gün hava yağmurlu gözüküyor,yağmurlardan sonra nektar ve polen geleceğini umuyoruz.


Arbatus plant,you can see last year prodact and this year flower.
Kocayemiş bitkisi,üzerinde geçen yılım meyvesini ve bu yılın çiçeğini görebilirsiniz.
Our garden water melons,melons,some wild birds give a damage lıke this prodacts.Cpecially magpies,corbies and jackhals gave much more damage.So we covered our prodacts on.
Bahçemizde kavun ve karpuzlar,bazı yaban hayvanları bu ürünlere zarar veriyorlar,özellikle saksağanlar , kuzgunlar ve çakallar daha çok zarar veriyorlar,bu yüzden ürünlerimizin üzerini kapattık.

I have done last spring pear vaccines
Geçen ilkbaharda yapmış olduğum armut aşıları.
While I have around forest I collected wild fruits.
Ormanda gezerken yabani meyvalardan topladım yöremizde ovaz diye bilinir olgunlaşınca tadı çok güzeldir.