18 Mart 2009 Çarşamba

We remembering Çanakkale wars and 250 000 fallons respectfully 250 000 şehidimizi ve Çanakkale savaşlarını saygıyla anıyoruz.

18 March Çanakkale wars and fallons remember day as a Turkish community we will remember respectfully everytime,we wish mercy all fallons.

18 Mart Çanakkale savaşlarını ve şehitleri anma günü,Türk toplumu olarak şehitlerimizi her zaman saygıyla anacağız,tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz.