13 Ocak 2010 Çarşamba

In a Little humor women and men Biraz mizah, kadınlar ve erkekler

When I read daily newspaper I noticed this humor article :

Woman is 20 years old like soccer ball,22 people will run after,

Kadın 20 yaşında futbol topudur,22 kişi peşinden koşar,

30 years old is baskettball,10 people will run after,

30 yaşında basketbol topudur 10 kişi peşinden koşar,

40 years old is golf ball,1 person will run after,

40 yaşında golf topudur,1 kişi peşinden koşar,

50 years old is ping-pong ball,2 person throw each other

50 yaşında ping-pong topudur 2 kişi birbirine atar,

60 years old is volley ball,nobody wants to keep

60 yaşında voleybol topudur ,kimse tutmak istemez,

70 years old is burns ball,everyone escapes

70 yaşında yakan toptur,herkes kaçar

In another hand,about men,Diğer taraftan erkekler hakkında

20 yers old is like coconut,he give many things promise but he give little bit things.

20 yaşında hindistan cevizi gibidir,çok şey vaat eder ,az şey verir,

30 years ols like mashrome,dangereous but delicious.

30 yaşında mantar gibidir,tehlikeli ama lezzetli,

40 years old like watermelon,big,round and juicy,

40 yaşında karpuz gibidir,büyük,yuvarlak ve sulu,

50 years old like mandarin,season come one times in year,

50 yaşında mandalina gibidir,mevsimi yılda bir gelir,

60 years old like raisins,dry and wrinkled,

60 şında kuru üzüm gibidir,kuru ve buruşuk,

70 years ols like unripe melon,only establish pickles,

70 yaşında kelek gibidir yalnızca turşusu kurulur.

if anyone sad I m very apoligize,just humor only,best wishes to all people