1 Ocak 2012 Pazar

Pick up olıve zeytin toplama

 Bu yıl  zeytinlerdeki son hasadı gerçekleştirdim.Ağaçların altına branda serdim toplaması daha kolay oldu ve daha az zaman aldı.Zeytinleri  yağlık ve trilye  olmak üzere cinslerine göre ayırdım .Zeytinyağı soframızdan eksik etmediğimiz vücudumuza çok faydalı bir ürün olduğu için kıymetini iyi biliyoruz.Konuştuğum yaşlı insanlar sabahları aç karnına zeytinyağı içmeden kesinlikle dışarı çıkmayız diyorlar.

I completed latest harvest my olıve trees this year.I lay out  branda under olıve trees so pıck up become very easly,I seperated olıve 2 group as a olıve and trilye,Olıve oıl very important  and necessary  for our bodies,older people  I spook him they sy  every morning we drink olıve oıl  regularly.


Yöremizde eşek zeytini denilen bu tür çizilip suya konduğunda olgunlaşır yemesi çok lezzetlidir.