1 Mayıs 2009 Cuma

Drone bees and enviroment Erkek arılar ve çevre

I saw variety clovers but bees prefer this kind ,but bees collect red clover type,I didnt see bees on another clover variety.
Değişik yonca türleri gördüm fakat arılar bu tür yoncadan nektar alıyorlardı,diğer yonca türleri üzerinde arı görmedim.
People who has smoke cigarettes please think again after read this subject.
Sigara içenler bu yazıyı okuduktan sonra yeniden düşünün.

A-Recylcling 1 ton used paper prevent cut 16 piece trees.
Geri döniştürülen 1 ton kağıt 16 ağacın kesilmesini önler.
B-Recycling 1 piece aluminium thin provide 3 hours energy to start tv.
Bir aliminyum içecek kutusu tv yi çalıştıracak 3 saatlik enerji sağlar.
C-When recycling 2,5 liter plastic bottle,and we use in prodacting we can be provident 6 hours electric energy.
kullanılmış 2,5 litre pet şişeleri toplayarak yeniden kullanıma sunulduğunda 6 saatlik enerji tasarrufu yapabiliriz.
D-When use waste paper again production,reduce air pollution 74 % water pollutiın 35 % using water 45 % ,
Atık kağıtların tekrar kullanılması durumunda ,hava kirliliğini % 74,su kirliliğini % 35 su kullanımını % 45 azaltmış oluruz.
We can be make something for enviroment,all people can be aid their enviroment and can be prevent and reduce harmfull.
Çevre için birşeyler yapabiliriz.Tüm insanlar çevrelerine zararları önleme konusunda birşeyler yapabilirler.