3 Kasım 2008 Pazartesi

My apıary visit and help to transport,arılık ziyaretim ve nakil için yardım

When weather tempereture suıtıble and suny day,I went to my apıary,some 2 flat hives checked and take second flat,I apply formic aside again,later I help my beekeeper friend Cemalettin Çevik to load hives on truck.
Hava güneşlik ve sıcaklık uygun olunca arılığımı ziyaret ettim,iki katlı kovanların katlarını aldım,formik asit uygulamasını tekrar ettim,sonrada akşamleyin arıvı arkadaşım Cemalettin Çeviğin kovanlarının kamyona yüklenmesinde yardımcı oldum.
İn spite of the finish püren flowers,I saw new pürens flowers,I cant say we take fine yield from püren,My yesterday observation arbatus give perfect nectar.
Pürenin çiçeklenmesinin bitmesine rağmen yeni çiçek açanları görmek mümkündü,bu yıl pürenden güzel ve yeterli ürün aldığımızı söyleyemeyiz,dünkü gözlemlerim kocayemişten gayet güzel nektar geldiği olmuştur.
You can see different coluour arbatus flowers at same area.
Aynı yörede değişik kocayemiş çiçekleri görebilirsiniz.
Crop which I cant get from Püren,We hope get from arbatus.
Umarım pürenden alamadığımız verimi kocayemişten alabiliriz.