22 Aralık 2008 Pazartesi

second olive oil produce,ikinci zeytinyağı üretimimiz

When this year olıve trees give many prodact,collect time looklike going on very long time so we have to go again,probably we will be finish collect job after one week,if we dont transport and wait longtime olives may be damage.Thus we went to Orhangazi and make olive oıl and return our home.Some older people says"olive is black gold" indeed olive and olıve oıl very important to human healty,I spoke 75 years old people he said that "when I wake up in the morning,unless little bit olive oıl drink ı didnt start to new day.Besides I prepared 4 kinds olıve ,green,kalamar,brine,little salt,we can eat securately during one season myself prodacts.
Bu yıl zeytin ağaçları bol verimli olunca,toplamayı bitiremedik toplanacak daha bayağı zeytin var dolayısıyla elimizdekilerin bozulmasını önlemek için mecburen yağ yaptırmaya Orhangaziye götürdük,yağ yaptırdık ve evimize döndük.Bazı yaşlı insanlar zeytin için "zeytin siyah altındır"diyorlar.Gerçekten zeytin ve zeytinyağı insanlara çok faydalı,konuştuğum 75 yaşındaki kimse "sabahları uyandığımda bir miktar zeytinyağı içmeden güne başlamazdım "dedi.Bunun yanında yeşil,kalamar,tuzlama(sele) ve salamura yaparak bir sezonluk yiyeceğimizide hazırladım.