30 Ekim 2012 Salı

kontrolleri aksatmıyoruz we dont delay controls

 kovan kontrolleri esnasında bu kovan  hırçın davranışlar sergiledi,yaptığım incelemede anasının olmadığını gördüm ve ana verdim
while hives controls this hive showed combative behavior I saw in insceptıon hive without queen I add new queen.
 Varroaya karşı mücadele devam ediyor,treatment against varroa continıou
 eski petekler zararlılara karşı formik asitle koruma altına alındı.Old honeycomb will guard with formic acide against harmfull.

14 Ekim 2012 Pazar

kestane toplama pıck up chesnut

 Her yıl olduğu gibi bu yılda kestane toplamak için Şile İmrenli köyüne ustam Ali Türk ve oğlu Furkanla birlikte gittik,bu yıl hasat çok güzel oldu.

As every year we went  to Şile İmrenli village to pick up  chesnut with Ali Türk and his son Furkan,crop was very nice  this year

 kestane ve cevizleri kova içinde büyütüp bahçelerimize ,evimizin yanına ve hayvan barınağının yanına ekeceğim..
I will culture those chesnuts ans walnuts in pails later I will plant  our home near by and areas
 Sayın Türk ve  oğlu Furkan Ahmet abinin hazırlatmış olduğu sofrada yemeklerin testini yapıyorlar.
Ali Türk and his son Furkan tested meals.
İmrenli köyündeki Ahmet abinin bahçe tür açısından hayli zengin,bizim arabanın bagajıda nasibini almış bu durumdan.
Ahmet bigbrother stayed İmrenli village,you can see all vegatables and fruıts his garden,my car baggage filled by Ahmet bigbrother.

10 Ekim 2012 Çarşamba

Kovanlar kayıt edildi Hives were recorded

 Devlet desteklemesinden yararlanmak için kovanların plaka numaralarının sisteme girerek kayıt edilmesi gerekiyor.Gebze İlçe Tarım Teknik ekipten Orhan  ve Şener beyler kovanları kontrol ederek kayıt altına alıp sisteme girdiler.

For get state support we must record our hives plates and enter system.Technician team from Gebze Agrıcultural Manage Mr  Orhan and Şener visited my apiary and recorded hives.

7 Ekim 2012 Pazar

Bal festivali honey festival

 Beykoz Akbaba köyünde bu yıl 4 üncüsü yapılan geleneksel bal festivaline katıldık,çok güzel bir gün oldu.
We partcipated traditional 4 th Akbaba village honey festival,it become very nice day for our

 Sayın Muhteşem  hocam ve Ali bey kürsüde 40 yıllık politikacı gibiydiler.Dr Turunç and Ali was 40 years polıtıcıan in lectern

Festivale Beykoz ve Şile kaymakamları da katıldı,özellikle Beykoz kaymakamı arıcıların satış,kovan,yer ve diğer konularda sorunlarını çözmek için söz verdi.Beykoz and Şile kaimakams participated this meeting,specially Beykoz kaimakam explained his own idea about bees,beekeepers and bee product she gave promıse to solve  beekeepers problems as sale,devolepment ,hive and another problems.
bu günlerde eşek naneleri çiçeklendi ve güzel nektar veriyor,mint ass blooming nowadays and give nice nectar