27 Kasım 2013 Çarşamba

İstanbul bal ve arı ürünleri festivali İstanbul honey and bees prodacts fair

Kocaeli arıcılar birliği standı Kocaeli beekeepers unıon stand

Apıomandia mıss from Turkey Apımondia güzeli  Türkiyeden
yeni kovan modelleri new hives models


Taksim meydanı ve folklor grupları Taksim sguare and folks groups


çeşitli illerden gelen arıcı arkadaşlarımızla  buluştuk we met beekeepers  who came from differents  cities