18 Mayıs 2008 Pazar

We carry hives new region Kovanları yeni bölgeye taşıdık

We carry our hives 15 km away,Şile Değirmençayırı region.This are noted for nectar and pollen source,when we bring hives this area,bees wörking changing I can say indeed. Kovanlarımızı 15 km uzağa Şile Değirmençayırı bölgesine taşıdık.Bu bölge nektar ve polen kaynakları bol olarak tanınmıştır.Gerçekten arıları götürdükten sonra çalışmalarının değiştiğini söyleyebilirim.
Our assistant my son and my brother,her son,young boys wörking very rapidly ,so we finish loading as soon as possible times.
yardımcılarımız,oğlum ,kardeşim ve oğluydu,gençler hızlı çalıştıkları için yüklemeyi mümkün olan en kısa ükleme anındaki zamanda bitirdik.
, I had separete 3 hives yesterday,firstly ı bring this hives one days ago new region with my outomobile,my observation very fine.
Bölmüş olduğum üç kovanı ilk olarak yeni bölgeye bir gün önce otomobilimle götürdüm.Gözlemlerim güzeldi.

My and Nevzat Yavuz hives appear on new region
Benim ve Nevzat Yavuzun arılarının yeni yerlerindeki görünümleri

This fhoto regıoanal traditional old karakovan
u fotoda bölgenin geleneksel karakovanı fotoğraf geleneksel bölgesel eski karakovan
Bu fotoda bölgenin geleneksel karakovanı