8 Şubat 2008 Cuma

ARI BİLİMİ / BEE SCİENCE

Balın antimikrobiyel özellikleri ve insan sağlığı üzerine etkileri:
The antimicrobiel Features of Honey and the effects on Human Health:
Özet:Bal ,bitkilerin çiçeklerinde bulunan nektarların yada bitkilerin canlı kısımları ile bazı eşkanatlı böceklerin salgıladığı tatlı maddelerin bal arıları tarafından toplanması,organizmalarında bileşimlerinin değiştirilip petek gözlerine depo edilmesi ve buralarda olgunlaşması sonucu meydana gelen koyu kıvamda tatlı bir üründür.Hastalık ve enfeksiyonlara neden olan birçok mikroorganizmanın gelişimi bal tarafından inhibe edilmektedir.Yapılan labaratuar araştırmaları balın escherichia coli,Staphylococcus aureus ve Salmonella enterica,Ser,typhimurium gibi yaralarda bulunan bakterilere karşı etkili olduğunu göstermektedir.Doğal olarak bazı balların; patojen ve gıdaları bozucu mikroorganizmaların gelişimini yavaşlatıcı ve /veya durdurucu etkiye sahip olduğu çeşitli araştırmalarla tesbit edilmiştir.Bu nedenle balın antimikrobiyel ve antioksidant özelliklerinin balın çeşitli gıdalarla birlikte kullanıldığındaki etkisinin araştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Abstract:Honey is a sweet,thick nourishment,as a result of honeybees collecting nectar from the flowers of plants or the sweet substances secret by varios winged insect and there compositions are changed in there orhanism so as to be stocked in the cells of honeycomb in order to become ripe.Devoloping a number of microorganisms causing ilnesses and infections are inhibited with honey.Laboratory researches have shown that honey is effective against such bacteria as Escherichia coli,Staphylococcus aureus and Salmonella enteria,Ser.Typhimurium which are found in wounds.That some honey naturally has a stopping or slowing effect on the devolepment of microorganisms which are pathological and which deteriorate food has been found in many researches.Therefore ,it is necessary to conduct research on the antimicrobial and antioxydent characteristics of honey and the effect of honey when used with various food.

Neşe Özmen :Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksek Okulu,Bursa
Emine Alkın :Mardin Tarım İL MÜdürlüğü,Mardin Türkiye
Kaynak : Uludağ Bee Journall

2 yorum:

manos dedi ki...

bravo ilhami
Now i read everything
very good

arıbeyi dedi ki...

Teşekkürler İlhami Bey
Balın mikrop ve bakterilere karşı etkili olduğunu bilmenin yanın da bilimsel yönünü de öğrenmiş olduk.Aklıma şu soru geldi.Onun için mi Anadolu 'da insan vucudu üzerindeki yaralara bal sürüyorlar ?.
SAYGILARIMLA.