12 Ağustos 2009 Çarşamba

We must be protect our enviroment Çevremizi korumak zorundayız

Separate collection of rcyclable wastes at their source stands before us as abn inevitable fact for a clean and livable enviroment.Damage to be given to nature and ecological balance in the event that these materials are cast away is so big that it cannot be paid with any economic price,therefore ,we need to take measures and implement them at anywhere we are present to prevent these materials from being cast away.Otherwise we should remember that we will leave a polluted wörld to the future.
Temiz ve yaşanabilir çevre için geri dönüşebilen atıkların kaynağında ayrı toplanması kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır..Bu malzemelerin çöpe atılmasının doğa tahribatına ve ekolojik dengeye verdiği zarar hiç bir ekonomik bedelle ödenmeyecek kadar ağırdır..Bu nedenle bu günden itibaren bulunduğumuz her yerde bu malzemelerin çöpe atılmasını önleyecek tedbirler alalım ve tatbik edelim.Aksi taktirde geleceğe kirletilmiş bir dünya bırakacağımızı unutmayalım.
To summarize:As you know packaging wastes are not garbage ,but also a raw material.
İf 1 ton of used paper is not cast away,but recycled and reused in paper manufacturing .
Eğer kullanılmış 1 ton kağıdı çöpe atmayıp geri kazanıldığı ve kağıt üretiminde kullanıldığı takdirde;
17 trees are prevented from being cut;17 ağacın kesilmesini
Air pollutıon decreases by 74 -94 % Hava kirliliğinin % 74 ila 94 azaldığını
Water pollutıon decreases by 35% and use of water declines by 58 % and energy is saved at a rate of 20- 25 % Su kirliliğinin % 35 ,su kullanımınında % 58 oranında azalmasını ,enerjide % 20 ila 50 arasında tasarruf yapılmasın neden olmaktadır.İn the event that recyclable wastes are not collected,
A:Paper and cartoons decompose in 3 months to 5 years,arasındakağıt ve kartonlar 3 ay ile 5 yıl
B:Plastic and pet bottles decompose in 1000 years,plastik ve pet şişeler 1000 yıl
C:Glass decomposesin 4000 years,camlar 4000 yıl
D:Metal beverage cans decopmose in 10 -100 years of materials that we dont put into garbage cans,but instead we casually leave to nature,Metal meşrubat kutuları 10 ila 100 yıl arasında doğada temizlenebilmekte
E:Cigarette filter decomposes in 2 years,Sigara filtresi 2 yılda,
F:Gums decompose in 5 years,Ciklet 5 yılda
G:Batteries on the other hand in the event that they are cast away return back as toxic substances to people as the chemicals in batteries are mixed with soul and water,Piller ise çöpe atıldığı takdirde içindeki kimyasal maddelerin toprağa ve suya karışması nedeni ile insanlara zehir olarak geri dönmektedir.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııumarizelllllllllllllll Source:Recycling industry magazine

mpleswastes

2 yorum:

E.ÇOKENGİN dedi ki...

Çevreye olan duyarlılığınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederim İlhami bey.Gerçekten çevremizi yaşanır bir yer olarak gelecek nesillere bırakmak istiyorsak hepimizin bu konuda karınca kararınca katkıda bulunması gerekiyor.iş işten geçmeden!!!!

Müge dedi ki...

Bunlar gerçek bilgiler ... Fakat maalesef okuyup geçiyoruz, gerekli tedbirleri almıyoruz ...

Igneyi kendime batırmakla baslayayim ...

Evde cam siseleri (maden suyu sisesi, kola sisesi, vs.) ayri olarak biriktiriyorum ve diger çöplerden ayri olarak mahallemize cam siseler için konulan özel çöp bidonuna atiyorum.

Ama ayni seyi kagit ve kartonlar için yapmiyorum!

Neden?

Yanit sadece tembellik!