20 Mart 2014 Perşembe

arı ürünleri hakkında araştırmalar Research about bee prodacts

 Erzurum Arı yetiştiricileri Birliği ve Atatürk Üniversitesi işbirliği ile arı ürünlerinin daha iyi değerlendirilmesi ve ortak projelerle daha iyi verim alınması için projeler hazırlandığı,bu faaliyetin 80 ülkeden katılımcılarla birlikte değerlendirileceği güzel bir etkinlik,başarılı olunarak diğer  illere ve bölgelere yansımasını dilerim.Tüm katılımcı ve araştırmacılara şimdiden başarılar ve kolaylıklar dilerim.
Erzurum Bee Keeping assocıatıon  and Atatürk Unıversity arrange meeting  and search for get  much more  bee products and evaluatıon,this project will research with 80 counrty researcher,I hope this project will be succesuful and will be carried other  provınces and cities,I wish succes all researcher and participıants


Hiç yorum yok: